Головна

 Вас вітає

  Ворошилівський дошкільний

 

заклад «Веснянка»

 

Основними завданнями дошкільного закладу є:

- забезпечення умов для того, щоб дошкільне дитинство для кожної дитини було радісним, змістовним , цікавим, щасливим, запам'яталось на довгі роки першими відкриттями, зворушливими і добрими переживаннями;

- забезпечення кваліфікованої турботи про зміцнення та збереження фізичного і психічного здоров'я дітей;

- вироблення навичок здорового способу життя, закладення основ валеологічного орієнтування;

- спільна з сімєю турбота про те, щоб кожна дитина зросла чесною, чемною, привітною, вихованою, інтелегентною, совісною, порядною, гідною, любила своїх батьків, родину , друзів, рідну країну;

- забезпечення умов для повноцінного, своєчасного і різнобічного розвитку ініцативної, творчої та компетентної особистості;

- виховання активного, пізнавального, морального, естетичного ставлення до навколишнього світу;

- прилучати дітей до основних складових людської культури - рідної мови, традицій, звичаїв, праці, мистецтва, моралі тощо;

- створення в дошкільному закладі та сім'ї умов для оволодіння дітьми морально-етичними нормами та способами розв'язання конфліктів і попередження ускладнень, розвиток внутрішньої потреби і звички діяти за законами добра, честі й справедливості, формування здатності бути не лише лідером, але, у разі необхідності,- старанним виконавцем; здатності захищати свої права, водночас, якщо це необхідно, - поступатися своїми вигодами;

- забезпечення умов для виховання в дітей почуття гордості й відповідальності за духовні та культурні надбання свого народу.